AB Olas VVS

Mobil: 0763903559

Luftsolfångare

Framsida

Baksida

Luftsolfångare är fläktdriven där fläkten går på

solceller.Luftsolfångare ser till att värma upp och ventilera utrymmet. Verktyg och annat i metall håller sig rostfritt.Perfekt i bl.a. verktygsutrymmet! Då byggmaterial och isolering avfuktas nås avsevärt förbättrad isolerverkan. Uppvärmningtiden minskar rejält i t.ex. sommarstugan.