AB Olas VVS

Mobil: 0763903559

Vi har goda referenser både inom den privata och offentliga sektorn

där vi fortlöpande har både service och underhållsavtal.

Vi utför även besiktningar av VVS installationer vid exempelvis sommarstuge och husköp etc.